Helande Huset
”Var sann emot ditt eget
jag och där av följer,
likt natt på dag, att ej
du falsk kan vara mot
någon annan”
 
Shakespeare
Länkar...
 
 
Wolfgang Weiser
alexanderteknik.weiser.se

Traditionell Kinesisk Akupunktur
Jennie Hägerstrand
Tel.0736201256

Ayurvedisk yogaterapi
Kristine Munkhammar
Mob. 0736-120937
kristine@munkhammars.se

Rosenmetoden
Åsa Vingesköld
Tel.0706284293
mail: rosen@asavingeskold.se

Kraniosacral Terapi
Anci Pettersson
Tel. 072-5050108
vioalla.se

Yoga
Tina Fridell
Tel.070 4976683

Meditation
meditationvisby.se
Översta bilden foto: Maivie Tollefeldt. Form: Carina Ivarsson. Produktion: noll1 Bildproduktion