Helande Huset
”Allting har sin egen
natur inom sig och
den kan man inte
våldföra sig på utan
att skapa svårigheter”
 
Tao enligt Puh
Länkar...
 
 
Wolfgang Weiser
alexanderteknik.weiser.se

Klassisk Homeopati
Charlotte Hölttä
holistiskarummet.se

Rosenmetoden
Åsa Vingesköld
Tel.0706284293
mail: rosen@asavingeskold.se

Traditionell Kinesisk Akupunktur
Jennie Hägerstrand
Tel.0736201256

Massage
Birgitta Thole
Tel.0731568787
www.musima.se

Mindfulness
Rita Anttila
mindthemind.nu

Ayurvedisk yogaterapi
Kristine Munkhammar
Mob. 0736-120937
kristine@munkhammars.se
Översta bilden foto: Maivie Tollefeldt. Form: Carina Ivarsson. Produktion: noll1 Bildproduktion