Helande Huset
”Att se världen
i ett sandkorn och
himlen i en vild
blomma, det är att
hålla oändligheten i
sin hand och fånga
evigheten i en timme”
 
William Blake
Länkar...
 
 
Wolfgang Weiser
alexanderteknik.weiser.se

Traditionell Kinesisk Akupunktur
Jennie Hägerstrand
Tel.0736201256

Rosenmetoden
Åsa Vingesköld
Tel.0706284293
mail: rosen@asavingeskold.

Yoga
Tina Fridell
Tel.070 4976683

Meditation
meditationvisby.se
Översta bilden foto: Maivie Tollefeldt. Form: Carina Ivarsson. Produktion: noll1 Bildproduktion