Helande Huset
”Det kan vara fel på
alla möjliga sätt att blint
försöka göra det man
inte är ämnad för”
 
Tao enligt Puh
Meditation
 
 
Om du är intresserad av en kurs i meditation eller privat undervisning kontakta
Per Tollefeldt
Tel. 073 9999022

Under länkar hittar du Vipassanagruppen
meditationvisby.se
Översta bilden foto: Maivie Tollefeldt. Form: Carina Ivarsson. Produktion: noll1 Bildproduktion