Helande Huset
”Den ger mest som
ger med glädje”
 
Moder Teresa
Mindfulness
 
 
8-veckorskurs i
MindfulnessBaserad StressReduktion (MBSR)
Kursstart: Söndagen 2 Feb. kl.18-20 i Visby

GRATIS
Introduktionsseminarium.
Sönd.19/1 kl.18-19:15
Sönd.26/1 kl.18-19:15
Plats: Helande huset, Cypressgatan 6 i Visby
Kursdatum: 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 1/3, 8/3, 14/3, 22/3 och 29/3
Varmt välkomna

Rita Anttila
Leg.kurator och MSBR lärare
www.mindthemind.nu

Tfn:0736-888684

Rita Anttila:

Lekfullhet, upptäckande och kunskapstörst är nyckelord för mig. Mediterar regelbundet sedan 80-talet. Ett förflutet som socionom och kurator i 20 år inom sjukvården. Sedan våren 2018 jobbar jag deltid i mitt egna företag Mindthemind. Fokus är att förmedla egna verktyg för ökad egenmakt. I verktygslådan finns MindfulnessBaserad StressReduktion (MBSR) enskilt eller via kurser, Emotional Freedom Technique (EFT) mot olika traumatiska låsta tillstånd, Frigörande andning och samtal. En övertygelse som vuxit sig stark inom mig genom åren är att vi måste komma ut ur huvudet och in i kroppen för att hitta tillbaka till oss själva och vår självläkande kapacitet. Fokus är korta samtalsserier, och 1-2 gånger per termin håller
jag i den väl beforskade 8-veckorskursen i MBSR.

Under länkar hittar du Rita Anttilas hemsida
med mer information.
Översta bilden foto: Maivie Tollefeldt. Form: Carina Ivarsson. Produktion: noll1 Bildproduktion