Helande Huset
”Att se världen
i ett sandkorn och
himlen i en vild
blomma, det är att
hålla oändligheten i
sin hand och fånga
evigheten i en timme”
 
William Blake
Meditation
 
 
Om du är intresserad av en kurs i meditation eller privat undervisning kontakta
Per Tollefeldt
Tel. 073 9999022

Under länkar hittar du Vipassanagruppen
meditationvisby.se
Översta bilden foto: Maivie Tollefeldt. Form: Carina Ivarsson. Produktion: noll1 Bildproduktion