Helande Huset
”När du gått så långt att
du inte orkar ett enda
steg till, har du bara
gått hälften så långt
som du klarar av”
 
Grönländskt ordspråk
Meditation
 
 
Om du är intresserad av en kurs i meditation eller privat undervisning kontakta
Per Tollefeldt
Tel. 073 9999022
Översta bilden foto: Maivie Tollefeldt. Form: Carina Ivarsson. Produktion: noll1 Bildproduktion