Helande Huset
”Du kan inte hindra
sorgens fågel att flyga
över ditt huvud, men
du kan hindra den
från att bygga bo där”
 
Kinesiskt ordspråk
QiGong
Per Tollefeldt
 
I Asien har man under årtusenden i samklang med naturen ägnat sig åt kroppsövningar och mental träning för att främja sin hälsa. Man anser att människan sedan födseln har fått ett visst mått av grundläggande livsenergi och att man med
Qi Gong träning kan aktivera denna livspotential. På så sätt kan man utnyttja kroppens självläkande förmåga maximalt. Qigong stimulerar och stärker muskler, leder, senor, nervbanor och cirkulation på ett naturligt och välgörande sätt.
KURSER »
 
 
 
 
 
Översta bilden foto: Maivie Tollefeldt. Form: Carina Ivarsson. Produktion: noll1 Bildproduktion