Helande Huset
”Att se världen
i ett sandkorn och
himlen i en vild
blomma, det är att
hålla oändligheten i
sin hand och fånga
evigheten i en timme”
 
William Blake
Reflektioner
 
 
\" Att älska sig själv
är en bra början på
en livslång kärlekshistoria.\"
Oskar Wilde
Översta bilden foto: Maivie Tollefeldt. Form: Carina Ivarsson. Produktion: noll1 Bildproduktion