Helande Huset
”Jag tänker inte på
allt elände utan på
det sköna som ännu
finns kvar”
 
Anne Frank
Reflektioner
 
 
\" Att älska sig själv
är en bra början på
en livslång kärlekshistoria.\"
Oskar Wilde
Översta bilden foto: Maivie Tollefeldt. Form: Carina Ivarsson. Produktion: noll1 Bildproduktion