Helande Huset
”Vill du lära känna dig
själv, så lägg märke
till vad du helst och
oftast tänker på”
 
Jean Paul
Reflektioner
 
 
\" Att älska sig själv
är en bra början på
en livslång kärlekshistoria.\"
Oskar Wilde
Översta bilden foto: Maivie Tollefeldt. Form: Carina Ivarsson. Produktion: noll1 Bildproduktion