Helande Huset
”Du kan inte hindra
sorgens fågel att flyga
över ditt huvud, men
du kan hindra den
från att bygga bo där”
 
Kinesiskt ordspråk
 
 
Gå in på länkar:
meditationvisby.se
ANMÄLAN OCH INFORMATION:
Maivie Tollefeldt
Tel 070-401 63 00
maivie.yoga@gmail.com
 
Per Tollefeldt
Tel 073-999 90 22
per.tollefeldt@gmail.com
Översta bilden foto: Maivie Tollefeldt. Form: Carina Ivarsson. Produktion: noll1 Bildproduktion