Helande Huset
”Den ger mest som
ger med glädje”
 
Moder Teresa
 
 
ANMÄLAN OCH INFORMATION:
Maivie Tollefeldt
Tel 070-401 63 00
maivie.yoga@gmail.com
 
Per Tollefeldt
Tel 073-999 90 22
per.tollefeldt@gmail.com
Översta bilden foto: Maivie Tollefeldt. Form: Carina Ivarsson. Produktion: noll1 Bildproduktion