Helande Huset
”Att se världen
i ett sandkorn och
himlen i en vild
blomma, det är att
hålla oändligheten i
sin hand och fånga
evigheten i en timme”
 
William Blake
Qigong
 
Om du är intresserad av en kurs eller privat undervisning kontakta Per Tollefeldt.
ANMÄLAN OCH INFORMATION
Per Tollefeldt 073-999 90 22
per.tollefeldt@gmail.com
Översta bilden foto: Maivie Tollefeldt. Form: Carina Ivarsson. Produktion: noll1 Bildproduktion