Helande Huset
”Framgång kan ge dig
mycket men inte den
fantastiska känsla som
kärlek ger”
 
Sam Goldwynt
Qigong
 
Om du är intresserad av en kurs eller privat undervisning kontakta Per Tollefeldt.
ANMÄLAN OCH INFORMATION
Per Tollefeldt 073-999 90 22
per.tollefeldt@gmail.com
Översta bilden foto: Maivie Tollefeldt. Form: Carina Ivarsson. Produktion: noll1 Bildproduktion